Martin Štorek, amatérský biolog

O vyhynutí jednoho živočišného druhu...

Jejich výskyt na Unhošťsku byl poprvé širší veřejností zaznamenán koncem minulého století. Ovšem historie tohoto druhu je mnohem delší. O kterém živočichovi že je v tomto článku řeč?

Je to vzácný poddruh čeledi medvědovitých, Medvěd Nadšený (Ursus Enthusiastic, pozn. autora). První jedinci byli pozorováni v okolí města již v šedesátých letech. Tito později utvořili páreček a v rozmezí let 1987-1992 vyvedli tři zdravá mláďata. Tím se tento druh trvale úspěšně domestikoval v našem regionu a v dalších letech se jejich smečka dále rozrůstala.

Jak bylo řečeno v úvodu článku, na konci minulého století se Medvědům nadšeným v okolí Unhoště velice dařilo a v prvním desetiletí nového milénia se jejich populace pohybovala kolem čtyřiceti jedinců. To je v dnešní době téměř výjimečný jev, který si ovšem lidé na odpovědných místech odmítli připustit a navíc neměli zájem zabývat se jejich ochranou. Naopak došlo k tomu, že byli medvědi nuceni se v průběhu posledních let několikrát stěhovat. Tím byli zasaženi na citlivém místě a jejich nadšení, kterým je tato čeleď specifická začalo pozvolna ochabovat. Výsledkem prudkého zhoršení životních podmínek Medvědů nadšených bylo, že se jejich populace na našem území zmenšila na pouhých pár jedinců. Těm zasadila smrtelnou ránu ztráta jejich posledního útočiště. A tak se stalo, že byl vyhuben vzácný druh, který se už zřejmě nepodaří nikdy obnovit. Je to velmi citelná ztráta pro všechny občany Unhoště, neboť přítomnost medvědů v okolí města měla prokazatelně pozitivní vliv. Celá záležitost je o to smutnější, že byli medvědi nepřímo vyhubeni těmi, kteří je měli chránit a vytvářet jim příznivé podmínky pro život. Poslední nadějí na zlepšení situace v okolí našeho města je jiný druh čeledi Nadšených. Neprozradím ale o jaký druh se jedná, nechci na jeho přítomnost zbytečně upozorňovat. Zjistil jsem totiž, že se tento přesouvá z viditelných a pro něj příznivých hnízdišť do vlhkého podzemí.

Nedovolme aby byl i tento vyhuben!

 

 

Pokud si chcete připomenout chvíle,

které jste prožili s kamarády, můžete zde: