TAJEMSTVÍ TEMPLU 20. 10. 2012

TAJEMSTVÍ TEMPLU 20. 10. 2012

Už z názvu příběhu lze odvodit, že děj této etapy se dotýkal mýtů, které čas vytvořil kolem působení řádu templářů. Některé historické prameny a nálezy na zřícenině hradu Jenčov, naznačují existenci pokladu velké ceny. Cesta k němu je ale zapovězená. Stará prokletí a nepsané zákony stále platí.

Tajemné a záměrně celá staletí utajované skutečnosti, které jsou skryté v kryptogramech, nevysvětlitelné záhady, se nám podařilo rozluštit.

Dostal se nám do rukou vzkaz od Strážce duší:

"Vydejte se zítra za časných hodin na dalekou cestu. Poklad Templu je ohrožen a jak sami víte, cesta k pokladu je zapovězená. Každý, kdo by chtěl poklad vyzvednout, ten se příštího východu slunce nedočká.

Ale jak vím, nějací neznabozi jsou již blízko a pokud najdou indície o kterých vám teď povím, naleznou i poklad, který má být na věky věků ukryt – neboť jeho vyzvednutí by přineslo lidstvu zkázu.

Proto prosím zrovna Vás, pomozte, aby poklad zůstal ukryt tak, jako je nyní a budu vám vděčný.

A tak jeden z Vás ať nyní čte, ostatní bedlivě naslouchejte.

Templáři byli velice chytří lidé. Využívali k tajným zprávám mnoha šifer, kryptogramů, zrdcadlového psaní, ale i světelných úkazů. Ani v ostatním nebyli pozadu. Myslíte si,že bankomaty jsou vynálezem současným??? Pche…. Již TEMPLÁŘI ve svých časech mívali po celé evropě jakési schránky s penězi/takové bankomaty pro rytíře/. Byla to vždy skrýš v církevních budovách, na hradech či poblíž jejich hradních zdí u vstupních bran nebo různých mostků potoků či řek.Tato skrýš obsahovala hliněné nádobky, ve kterých byly uloženy stříbrňáky či zlaťáky. Každý rytíř, který zde projížděl, již z dálky poznal,že vyrytý kryptogram na kameni,na kůře stromu – či ve skále něco znamená. A pokud obsahoval jméno jednoho z velmistrů věděl, že poblíž je již zmiňovaná nádobka s mincemi. Rytíř si vzal kolik potřeboval a čas od času bankovník mince doplnil.

Také všichni věděli, že existuje pergamen, který obsahuje zašifrovaný text. Tento text pokud správně vyluští, dozví se, kde je ukryt poklad.

Prosím,vydejte se na místa dle šifry / kterou jsem zanechal u vašich dospělých průvodců / Zde Vám dám znamení a naleznete-li uvedené indície – prosím……vezměte je k sobě v úschovu. U Vás pak budou na věky věků uloženy a nikdo tak nenaplní již zmiňovanou skázu lidstva.

Pokud mi pomůžete, nezůstanete bez odměny. Někde poblíž pergamenu naleznete vzácnou část část šperkové sady. Tato sada se skládá z náramku, brože a náušnic.

V letošním roce,jsem se rozhodl s Vámi setkat sedmkrát a tak máte možnost za celý rok získat celou drahocennou sadu a obdarovat tak jednoho z vašich dospěláků, za to, že se s vámi vydají řešit tajemství, záhady či tajemné příběhy."

Rozluštili jsme zrcátkovou šifru, ve které jsme se dozvěděli, že poklad se ukrývá pod ocasem páva

Nalezli jsme kámen s kryptogramem, který skrýval jméno Molay - to byl oficiálně poslední velmistr templářského řádu.

A nakonec jsme úspěšně nalezli místo, kde se ukrýval poklad - nádobka s micemi, listina s vyobrazením sady šperků, jeden šperk ze sady a dopis.

Podle instrukcí z dopisu jsme si každý vzal jednu z mincí, šperk a listinu.

Během této etapy jsme se seznámili se životem templářů, prokázali jsme schopnost luštění rébusů a kryptogramů ... a hlavně - prokázali jsme kamarádství!!!