Semafor - signalizace praporky

Semafor - signalizace praporky

Semafor – signalizace s praporky

Semaforová abeceda je signalizační technika, určená k vysílání na větší vzdálenosti.

Aby byly jednotlivé polohy rukou snáze rozlišitelné, semafor se vysílá pomocí dvou praporků (v každé ruce jeden). Na krátké vzdálenosti praporky nepotřebujeme. V noci lze použít tři baterky.

Postup vysílání semaforem

  1. Začátek vysílání se obvykle oznamuje písmenem D, praporkem třepotáme. Příjemce potvrdí stejným způsobem, že je připraven.
  2. Dále vysíláme jednotlivá písmena. Po každém slově opíše vysílající praporkem velký svislý kruh. Příjemce odpoví buď písmenem R, že rozuměl, nebo N, že nerozuměl. V takovém případě vysílající opakuje poslední slovo.
  3. Konec zprávy signalizujeme třemi velkými kruhy. V začátcích se také osvědčuje, když po vyslání každého písmene mávne příjemce praporkem, že rozumněl.