1. putování

Nápověda číslo 5. - POSLEDNÍ!!!

Nápověda číslo 4.

...stal se nejen námětem obrazů Karla Roberta Crolla, grafika Ludvíka Buquoye a Antonína Pucherny, ale najdeme ho i mezi Máchovými "hrady spatřenými"

... opuštěn však zůstal až do roku 1887

... k dalšímu zájmu o hrad došlo až v šedesátých letech našeho století

Nápověda číslo 3.

... všechny trasy sem vedou hezkou krajinou a lesem, kde voní dřevo a kytky

... spěchal jej uvítat, utrpěl však nebezpečný pád z mostu vedoucího z nové věže, kterou vystavěl, a když visel mezi nebem a zemí, s pomocí boží se vyšvihl nazpět s tím, že se lokty přidržoval dřev, uchrániv se zmíněného pádu, jímž by si střemhlav zlomil vaz

...stal se přechodně pokladnicí relikvií, knih, liturgického nádobí i jiných cenností pražského svatovítského chrámu.

Nápověda číslo 2.

... 13. března 1375 toto místo obohatilo majetek nejvyšší české církevní instituce

... název byl výstižným označením tehdejší stavby, jejíž sporé zbytky nedovolují ani rekonstruovat jeho podobu

... vzhled byl dán staveništěm, pískovcovým hřebenem

 

Nápověda číslo 1.

... místo, které svádělo malíře a jiné umělce k tvoření svých velkolepých děl. Lidé z okolí o tomto místu vymýšleli nejrůznější báchorky a pověsti. 

... je spojeno s významnými jmény naší historie

... můžeme zde sledovat vývoj české gotiky 14. a 15. století