Celoroční hra Rytíř od Medvědího stolu 2009-2010

Celoroční hra Rytíř od Medvědího stolu 2009-2010

"RYTÍŘ OD MEDVĚDÍHO STOLU"

...tmavou místnost ve věži mocného hradu  osvětluje jen pár loučí...

 

Jen s námahou lze v polotmě rozeznat postavu sedící u mohutného stolu... je to Rytíř od Medvědího stolu, je zraněný ... Ale proč? Vždyť vždy svědomitě vykonával svůj zodpovědný úřad. Lidé na hradě i okolí vždy žili ve spokojenosti a štěstí, které v těchto dobách nebylo vůbec samozřejmostí. Ale čas pohody jednoho dne skončil...

 Rytíř od Medvědího stolu kývl hlavou, abychom přistopili blíže a začal vyprávět...

,,Jedné noci jsem zaslechl podivný rachot z nedalekého lesa. Okamžitě jsem se na toto místo vydal. Bylo mi hned jasné, že by to mohl být Černý rytíř.


A má obava se naplnila, chtěl ovládnout naši zemi – tak jako už několik před námi a vše zde změnit. Jak sami víte z ostatních zemí, tam kde se Černý rytíř usadil, zmizelo dobro a celou zemi ovládlo zlo.

Nezbylo nic jiného, než se dát s Černým rytířem do boje. Bojovalo se dlouho a podařilo se mi Černého rytíře zahnat na útěk. Avšak byl jsem poraněn a sil mi ubývá. Proto bych Vás chtěl požádat o pomoc, v těchto těžkých chvílích. Je potřeba zlo zastavit!!!

Pro radu se vydejte k poustevníkovi – ten už naší zemi několikrát pomohl v těžkých chvílích.“

 

 

„Aby jste zjistili, kde hledat artefakty, které potřebuje rytíř pro boj se zlem, musíte nejprve najít poustevníka. Ten se však nenechá jen tak objevit - musíte nejprve prokázat dostatek schopností a vydat se na cestu plnou zkoušek. Od poustevníka pak získáte radu které artefakty musíte získat.“

Děti musely splnit řadu zkoušek, aby zjistily, zda umí to, co by umět měly …

Po skončení zkoušek děti získaly radu od poustevníka, kde se nachází léčivý kořen.  A že jej musí zatím pečlivě uchovat, aby se jim nezkazil. Také se dozvěděli, že poustevník o dalších artefaktech nic neví, ale pokusí se pozeptat a hned jak něco zjistí, bude je informovat.

  

,,Aby  měl Rytíř nepřekonatelnou sílu proti zlu, musí vlastnit ,,PEČEŤ“. Ta se však skládá ze tří částí a on se dozvěděl, zatím o tom jak získat její první díl. Tento díl vlastní tajemný kmen lesních lidí uctívající kult ohně.Ti jsou ochotni jej přenechat jen tomu, kdo umí opravdu zacházet s ohněm.

Děti získaly 1. část pečeti.

 

 

,,Dozvěděl jsem se, že jistý skřet vlastní další část pečeti a je ochoten ji vyměnit  za určitý počet drahokamů. Tyto vzácné kameny se však objevují pouze jedinou noc a v jediné části Černého lesa. Ta dnešní noc je ta pravá. Pozor však – drahokamů chce 20 ks. Není to však jednoduchý úkol – drahokamy v lese hlídají podivné bytosti a koho tyto bytosti uslyší-ten musí drahokamy vrátit a odejít.Může však dokud tato noc neskončí začít hledat kameny znova.Kameny pak položí na určené stříbrné místo.Bude-li jich ten správný počet,ta družina- jež nasbírá kameny jako první-získá následující den další díl pečeti.“

Děti získaly 2. část pečeti

 

,,Určitá osoba zanechala u vašich vedoucích úkoly, které musí vaše družina splnit, aby prokázala své rytířské schopnosti. Je potřeba splnit úkoly v co nejkratším čase. Družina, která je splní správně a jako první, dozví se od vedoucího místo, kde má hledat poslední díl pečetě. Nezapomeňte, že pečeť dá sílu bojovat se zlem Rytíři pouze tehdy, je-li úplná. A tak nechť se vaše družiny příště  spojí a složí celou pečeť. Tu po získání všech artefaktů předáte všechny družiny společně Rytíři.Proto díly pečetí pečlivě uchovávejte-ať se nezničí – či ať se jich nezhostí Černý rytíř.“

Děti získaly 3. část pečeti

 

,,Tajemný  mnich, který vlastní jeden z dílů mapy, je ochoten jej přenechat té družině, která mu přenese ze sousední země zprávu od spojenců. Tato důležitá zpráva je však rozdělena na jednotlivá písmena, hranice mezi zeměmi je navíc střežena hraničáři země. Koho se hraničáři dotknou,ten musí písmeno odevzdat./pokud nějaké má/.Zprávu je však ještě nutné přečíst mnichovi.“

 Děti získaly 1. díl mapy 

 

,,Vydejte se do míst, kde má být mohyla, chrám či poutní místo. Jediným způsobem – jak toto posvátné místo najít je jít po sluchu - pozor je hlídáno strážemi, takže je třeba postupovat velmi tiše. Zde najdete poutníka jež má rozdělaný oheň , pokud vás tento poutník zvláštním způsobem označí, přes noc se pak v okolí vašeho místa táboření objeví další z dílů mapy.

Děti získaly 2. díl mapy

 

 

Rytíř od Medvědího stolu Vás vyzývá k cestě.Vydejte se za poznáním do okolí a pečlivě pozorujte,zda zde již nevládne Černý rytíř. Cestou hledejte na místech nápovědu slov,tyto slova nechť každá družina zanese do svého zaříkávadla.Je jedno,jestli zaříkávadlo družina odzpívá či odříká.Musí však daná slova obsahovat,neboť pomáhají zahnat zlo.

Děti získaly 3. díl mapy

  

Nyní , když jste získali celou mapu, složte všechny její části a mapu řádně podlepte.Vydejte se do Údolí smrti.Pozor,chovejte se však ostražitě,v místech,kde je zakopán posvátný meč-bývá často viděn Černý rytíř.Nedejte mu znát svůj strach a za pomocí lopatky vykopejte posvátný meč.Ten pak  dopravte zpět do místa táboření.Nápovědou nechť vám je,že představíte-li si  spojnici- mezi čtyřmi světelnými body tak v tomto místě by měl být meč zakopán.Pozor však na Černého rytíře a jeho pomocníky- aby vám světla nezhasla.

 Děti získaly meč

 


 

,,Podařilo se vám získat kořen, pečeť, mapu  a  meč. Nyní, protože jste splnili všechny dané úkoly, vydáme se společně za Rytířem Medvědího stolu. Sami mu předáte – to co jste pro dobro získali. Vyberte si řečníka,

jež předá získané artefakty.Každá artefakt-nechť předá člen jiné družiny.“

 

Děti předaly artefakty Rytíři a byly pasovány na nové rytíře Medvědího stolu, zároveň získaly rytířské glejty.