Celoroční hra Osidlování Divokého západu 2011-2012

Vypravili jsme se do dalekých končin nespoutaného Nového světa, kde jsme jako osadníci, prospektoři a první pionýři poznávali místní indiánskou kulturu a drsnou přírodu a navzdory všem překážkám se nám podařilo vybudovat naši vlastní civilizaci.

 

tomedvediunhost.webnode.cz/celorocni-hra/

 

Zdolali jsme všechny tyto úkoly a mohli jsme tak postavit:

  • Saloon je jedna z prvních budov, která se dá v novém městě postavit. K její stavbě potřebujete mít jen nějakou osídlenou oblast, ve které bude Saloon stát.

-každý člen družiny zná a umí použít jednoduchý polní lihový vařič

-družina zajistí pro celý klub při prodloužené schůzce (spaní v klubovně)

-každý člen družiny umí postavit polní ohniště, rozdělat na něm oheň,uvařit čaj a poté ohniště dokonale zahladit

-družina uvede do varu jeden litr vody za patnáct minut pouze s použitím sekery, kotlíku a tří sirek

  • Banka

-každý člen družiny ví, jak vypadá paragon a co musí  obsahovat

-ví co má udělat s poškozenou bankovkou a jak se určuje  její hodnota

-umí vyplnit složenku tipu C a umí poslat peníze poštou

-zná základní ochranné znaky našich bankovek

  • Pošta

-každý člen družiny vysílá i přijímá morseovku minimálně 10 znaků za minutu (bez nápovědy)

-ovládá šifrování

-družina  si dokáže zapamatovat a po 30 minutách  přesně zapsat (maximálně tři chyby) zprávu

  • Pila

-každý člen zná a umí použít pět ze základních uzlů

-umí uplést turbánek

-ovládá ruční rámovou pilu

  • Obchod

-zná a pozná alespoň 5 jedovatých hub a 10 jedovatých rostlin

-zná a pozná alespoň 10 druhů jedlých hub

-zná alespoň 10 druhů dřevin

-zná alespoň 20 druhů rostlin

-zná chráněné rostliny a živočichy žijící ve svém okolí

  • Dostavník

-každý člen družiny dovede používat mapu

-umí pořídit náčrt okolí,náčrt pochodové osy a panoramatický náčrt

-zná mapové značky

-dokáže správně určit světové strany bez použití buzoly