6. putování

6. putování

Vylušti tajenku a získáš další název zajímavého místa v České republice :)

odpověď napiš do volných okének tajenky (bez "x"), další otázky tu budou přibývat podle toho, jaké bude počasí

1. Noční motýl patřící mezi největší v ČR (hrušňový) 

2. Nejvodnatější vodopád v ČR

3. Brouk patřící mezi největší v ČR (obecný)

4. Největší přehrada v ČR

5. Vodní nádrž - jediná s klenbovou hrází v ČR

6. Denní motýl patřící mezi největší v ČR (osiková)

7. Stolová hora, pramení zde řeka Střela (kopec)

8. Největší hlodavec žijící v ČR

9. Největší rybník v ČR

10. Přírodní rezervace - je součástí CHKO Žďárské vrchy (čtyři)

11. Největší národní park v ČR

12. Nejvyšší vodopád v ČR

13. Nejdelší řeka ČR

  A B C D E F G H I J K
 1

 M

 A  R T  I  N  A C

x

x

x

 2

 M

 U

 M

 L

A

 V

 S

 K

Y

x

x

 3

 R

 O

 H

 A

C

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 4

 L

 I

 P

 N

 O

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 5

 V

 R

CH

 L

 I

 C

 E

 x

 x

 x

 x
 6  B

 A

 B  O C  K A
 7

 P

 R  A CH  O  M  E  T S  K Y
 8  B  O  B

 R

 x  x  x  x  x  x
 9  R

 O

Z  M B  E  R  K
 10

 P

 A  L  I  C  E
 11  S  U  M

 A

 V  A
 12  P  A  N  C  A  V

 S

 K Y
 13  V  L

 T

 A  V  A