5. putování

Nápověda č. 2

... byty - někdy i číslované

...střepy keramických nádob z 13. - 16. století

...Truskavna

Nápověda č. 1

...skalní systém

...tvrdí se, že to byla doupata pravěkých lidí

...místní se tu ukrývali před nájezdy švédských vojsk