3. PUTOVÁNÍ

nápověda číslo 5

...Angerbach

...kotopyksropuo

...

nápověda číslo 4

...král Jiří z Poděbrad jej roku 1460 jej zastavil svému německému sekretáři Joštovi z Ensidle (i s městečkem Kožlany a vesnicemi Zavidov, Mlečice, Chmelištná, Týřovice, Broumy, Lučinec, Kouřimec, Újezdec, Hudlice)

... stával nad pravým břehem Berounky

... Joachim Barrand

NÁPOVĚDA ČÍSLO 3.

...chráněné území Křivoklátska

...Vlastecká vrchovina

...údolí dříve využíváno jako trasa obchodních stezek

...Opičina

 

 

Nápověda číslo 2.

...opičí dráha

......pečeť

...husitská vojska se sem nikdy nedostala

NÁPOVĚDA ČÍSLO 1.

... Umět se radovat ze všeho. Nečekat, že v budoucnu přijde něco, co bude to pravé, protože je možné, že to pravé přichází právě teď.

... jako francouzský kastel jsou označovány pravidelné, vícevěžové hrady, převážně s okrouhlými flankovacími věžemi, které tvoří  systém umožňující aktivní obranu