10. putování

Nápověda č. 5

- severní okraj BEROUNA

- 3 km

- Své návštěvníky seznamuje s geologickou stavbou a faunou, flórou

Nápověda č. 4

- 28. 5. 1883, Kroměříž – 16. 3. 1961, Beroun

Nápověda č. 3

- 20

- 1. základní informace, poslání a význam, zásady chování kulturního člověka v přírodě/ blatouch bahenní, sasanka hajní; pěnkava obecná, roháč obecný

- 7. cizokrajné dřeviny (trnovník akát), pámelník, bolševník (stručný popis)/ trnovník akát, pámelník poříční, bolševník velkolepý

- 14. suťové půdy, skladba stromů + význam kořenů, příčiny narušení půdoochranné funkce

Nápověda č. 2

Nápověda č. 1