Úvod a pravidla CRH Zelený poklad

01.09.2010 09:48

Úvod do hry:

... byl jednou jeden drak ...

... a pak šťastně žili až do smrti

Každý měsíc vám Zelený drak dá úkoly, které budou mít společné téma (jeden měsíc rostliny, další šifry ...)

V rubrice "Chcete radu?" naleznete nápovědy, rady apod.

 

Aby mohly hrát i děti, které nemají přístup k internetu, úkoly i nápovědy budou dostávat na schůzkách.

Odpovědi můžete zasílat e-mailem na adr.: iwus.cha@seznam.cz nebo vhazovat do schránky, která bude umístěna v klubovně.