2.etapa - Kostelník od svatého Jakuba

25.09.2010 22:07

  2.etapa

Kostelník od svatého Jakuba

 

         Hokynář,který stál před svým krámkem na rohu ulice,odbyl Rychlé šípy velmi odmítavě,když se Mirek zeptal,neví-li něco o ježkovi v kleci.Stará babka shýbající se pro kousky uhlí,vypadlé z jedoucí fůry,nevěděla ani,co ježek v kleci je.A tak dařilo Rychlím šípům na několika místech.Kdosi jim jen řekl,že to byla nějaká hračka,o kterou se kdysi tady hoši prali.Více se nedozvěděli.Až pak došli na malé náměstíčko,ztichlé v záři zapadajícího slunce a skoro liduprázdné.Jen tam v zadu,na schůdkách,které vedly do starobylého domu,seděl podivný stařík vrásčité tváře.Chvílemi se zdálo,že spí,protože měl zavřené oči.Ale pak je zase ospale otevřel a hleděl nepřítomně do žluté záře podzimního slunce.“Dobrý den pane,“pozdravil uctivě Mirek.Starý muž se chabě pousmál a ukázal několik žlutých zubů.“Dobrý den chlapci,“šeptl.“Prosím vás,zůstáváte zde už dlouho?“útočil hned Mirek.“Tady jsem se narodil,“řekl stařík udiveně a ukázal na nízký domek naproti.“Ale proč se ptáš,chlapče?“

„Nevíme jestli to budete znát,“vylézalo z Mirka rozpačitě.“Rádi bychom se vás totiž zeptali,jestli nevíte něco o ježkovi v kleci!Víte—

to byl takový….“Ale vím,vím,hochu.“mávl rukou  unaveně stařík.“Znám tu věcičku dobře,vždyť jsem ji tolikrát viděl!““Vy jste ji viděl?“vyjekl s údivem Rychlonožka.“Kdy a kde?““Mohl byste nám o tom něco povědět?Velmi nás to zajímá,“prosil Mirek.

 

 

Naše družiny v podvečer museli správně pomocí buzoly určit azimut.Odměnou nám pak byla neúplná zpráva od staříka,kterou jsme museli doplnit tak,aby dávala smysl.Samozřejmě jsme již lecos slyšeli v legendách naší hry- či z vyprávění Medvěda a Medvědice.Tady se pak ukázalo – jak jsme pozorní,a jak umíme naslouchat .