2. část Šifry

02.10.2010 10:46

1. Rozlušti šifru:

Statečný mladý eskymák tleskal a neustále křičel. Asi litoval eskymačku, která auto řídila stále krutě akčně.

2. Výsledek svého luštění (z úkolu č. 1) zašifruj do své šifry.

3. Rozlušti šifru:

4/2,4/1,5/1,2/5,4/1,5/1,3/3,5/3,5/4

4. Rozlušti šifru:

KJFLSIERUALQVFJKJLDIQĚDKFJJNNVKDLQDJDFKJALJFLAQCFJDKAJKLQIFDJAL

JFKDALQVQOFDJKANCVMIOUILKQCFDLKAŮQEFDKALKFLŮKDQÁDFJAKJLJFQNQE

FKDLAŮQCHQODJFLAŮUIOQBQJQEQVDFDLAKFLŮAKQIDFKLAKFLŮAQLQIFJDLKA

JLKFQ6FLDKAŮQ0FDKALJFSQ0KDFLŮASKM,D.AQ0FDKLŮAKŮQNJFDJALJFQOFDK

LAŮKFLŮAQVKDFŮLAKDFŮAQÝFJDKLAJQCHQŽQIKFLAŮKQVQOKFŮLDAM,QČFJKD

LA.VM.,YLQIQCHKFDLŮAKŮLFKŮLADKF.-,ÚODQŮ

  

Výsledky zašlete na e-mail: iwus.cha@seznam.cz nebo vhoďte napsaný na lístečku do krabičky, která je v klubovně.